Rólunk

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár önkormányzati fenntartású, több funkciós kulturális intézmény. Munkáját a város Közművelődési Rendelete, az intézmény Alapító okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Tevékenységünk meglehetősen sokrétű.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézmény egységeivel – Dunaföldvári Művelődési Központ, Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár, Dunaföldvári Vár, Dunaföldvári Tájház – teljes körűen ellátja a város közművelődési, közgyűjteményi, turisztikai feladatait.

Intézményünk céljai és feladatai

A város lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segítjük a szerveződő közösségeket, öntevékeny művészeti együtteseket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket. A már meglévőket támogatjuk munkájukban, fontos feladatnak tekintve a hagyományok ápolását, fenntartását, tovább-élésének biztosítását.

Rendezvényeinkkel, tájékoztató, felvilágosító tevékenységünkkel megpróbálunk válaszolni azokra a gazdasági, termelési, közéleti, és tudományos problémákra, melyek helyileg foglalkoztatják az embereket. Szervezzük a helyi kulturális, művészeti és egyéb alkotóközösségek bemutatóit, fórumait és elősegítjük a város múltjának alaposabb megismerését, s kulturális hagyományainak ápolását.

Szervezzük, rendezzük az állami és nemzeti ünnepeket, évfordulókat, megemlékezéseket, jeles napokhoz kapcsolódó programokat. A város lakosságának kulturális, művészeti igényeinek kielégítése céljából kiállításokat, filmvetítéseket, színházi előadásokat, koncerteket, táncos összejöveteleket szervezünk.

A könyvtári ellátásban feladatunknak tekintjük az írott kultúra kincseinek gyűjtését, feltárását és mindenki számára elérhetővé tételét. A könyvtár szolgáltatásaival hozzájárul a széleskörű ismeretszerzés és a tanulás lehetőségének biztosításához. Rendezvényeivel a művelődés, a tartalmas szabadidő eltöltésének városi színtere. Kiemelt szerepet szánunk az olvasóvá nevelésnek, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának, „harmadik otthont teremtünk” a régi és új városlakóknak.

A Dunaföldvári Várban mely, mint közérdekű muzeális kiállítóhely működik, igyekszünk bemutatni a vár és a város történetét, városunk jeles személyiségeit illetve érdekes és színvonalas képzőművészeti, fotó, néprajzi, népművészeti kiállításokat rendezni.